Bliv medlem af B-K-A


Månedlig kontingent udgør pt.  Kr. 75,00
som betales kvartalsvis forud med
Kr. 225,00.

Evt. spørgsmål kan rettes til kassereren ell. et bestyrelsesmedlem.